Πολιτική Απορρήτου

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείχνετε για την Amoena. Η προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου είναι για εμάς ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Συνεπώς, καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλή στο αρχείο μας. Παρακάτω, επιθυμούμε να σας μεταφέρουμε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία συλλέγουμε ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού χώρου και των συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών υπηρεσιών, χωρίς να περιορίζεται μόνο στο www.amoena.gr, και σχετικά με τα δικαιώματά σας. Η Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε., εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Amoena GmbH στην Ελλάδα, που εδρεύει στη Γκιώνας 1Α, Μεταμόρφωση, Αττική, Τ.Κ 14451, Ελλάδα, είναι υπεύθυνη για την παρακάτω διεύθυνση διαδικτύου: www.amoena.gr

1. Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Amoena


Στην εταιρία μας, η προστασία προσωπικών δεδομένων είναι θέμα υψηλής προτεραιότητας. Συνεπώς, ενεργούμε σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς για την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων. Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε για το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε, τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται, καθώς επίσης και σε ποια τρίτα μέρη πιθανόν να μεταφερθούν τα δεδομένα σας.

2. Ευθύνη για την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων


Στη συνέχεια, μπορείτε να μάθετε ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε μέσω της ιστοσελίδας μας. Προσωπικά δεδομένα θεωρούνται οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με εσάς προσωπικά, όπως είναι το όνομα, η ταχυδρομική διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η συμπεριφορά χρήστη. Ελεγκτής, όπως ορίζεται από το άρθρο 4 παρ. 7 του Κανονισμού περί Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR) είναι η Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε., εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Amoena GmbH. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Amoena μέσω email στο dpo@mavrogenis.com.

3. Συλλογή, Επεξεργασία και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων


3.1 Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, χωρίς να πραγματοποιήσετε εγγραφή ή να μας διαβιβάσετε κάποια άλλη πληροφορία, συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταφέρει στον διακομιστή μας. Για τον σκοπό αυτό, συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα που είναι τεχνικώς απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών μας στο διαδίκτυο και για να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η ασφάλεια τους (νομική βάση, άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 εδάφιο στ GDPR):
 •  Διεύθυνση IP
 •  Ημερομηνία και ώρα αιτήματος
 • Διαφορά ώρας με ώρα Γκρίνουιτς (GMT)
 • Περιεχόμενο του αιτήματος (ακριβής θέση)
 • Κατάσταση του κωδικού πρόσβασης / κατάσταση κωδικού HTTP
 • Κατάλληλη ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρθηκαν 
 • Ιστότοπος από την οποία προέρχεται το αίτημα 
 • Πρόγραμμα περιήγησης
 • Λειτουργικό σύστημα και η έκδοσή του
 • Γλώσσα και έκδοση του λογισμικού προγράμματος περιήγησης.

3.2 Επιπρόσθετα, συλλέγουμε περαιτέρω δεδομένα τα οποία μας παρέχετε ελεύθερα, μέσω των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών (νομική βάση, άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 εδάφιο β ή εδάφιο στ GDPR). Οι περιπτώσεις είναι ως εξής:

α) Μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας. Στο σημείο αυτό συλλέγουμε τα δεδομένα που ακολουθούν (νομική βάση, άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 εδάφιο β του GDPR):

υποχρεωτικές πληροφορίες: όνομα, επώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου

β) Μέσω εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της Amoena. Στο σημείο αυτό συλλέγουμε τα δεδομένα που ακολουθούν (νομική βάση, άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 εδάφιο α GDPR):

• υποχρεωτικές πληροφορίες: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα, επώνυμο, κινητό

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου όποια στιγμή το επιθυμείτε. Μπορείτε να δηλώσετε την απόσυρσή σας είτε κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο Κατάργηση εγγραφής σε κάθε ενημερωτικό δελτίο που λαμβάνετε, είτε στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο athens@amoena.gr ή στέλνοντας ένα μήνυμα στα στοιχεία της εταιρίας μας που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να ακυρώσετε τον ηλεκτρονικό σας λογαριασμό Amoena στέλνοντάς μας κοινοποίηση στο: athens@amoena.gr. Είμαστε εγγεγραμμένοι στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμό πρωτοκόλλου 2316/2014.

4. Διάστημα διατήρησης προσωπικών δεδομένων


Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται ή επιτρέπεται σύμφωνα με τους σκοπούς για τους οποίους ελήφθησαν. Στη συνέχεια, διαγράφουμε τα δεδομένα σας ή απαγορεύουμε την επεξεργασία τους, σε περίπτωση που υπάρχουν νομικές υποχρεώσεις αρχειοθέτησης.

5. Παιδιά


Η ιστοσελίδα μας στο διαδίκτυο δεν απευθύνεται σε άτομα ηλικίας κάτω των δεκαέξι ετών (16), συνεπώς δεν συλλέγουμε «εν γνώσει» μας προσωπικά δεδομένα από άτομα κάτω των 16 ετών.

6. Μεταφορά δεδομένων σε Τρίτους


6.1 Δεν μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς διαφορετικούς από τους αναφερόμενους παρακάτω.

Μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αν και όταν

μας παρέχετε τη ρητή σας συναίνεση όπως απαιτείται από το άρθρο. 6 παρ. 1 πρόταση 1 εδάφιο α GDPR,
η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εύλογων συμφερόντων που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτους, εκτός εάν τα συμφέροντα αυτά υπερκαλύπτονται από δικά σας θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που απαιτούν προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο f GDPR)
σε περίπτωση που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε., εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Amoena, όπως ορίζεται από το άρθρο. 6 παρ. 1 πρόταση 1 εδάφιο. γ GDPR, καθώς και
 αυτό είναι νόμιμο και απαραίτητο για την εκτέλεση μιας εμπορικής συναλλαγής μαζί σας (άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 εδάφιο β GDPR).

6.2 Μπορεί να τύχει να μισθώσουμε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένων για δικό μας λογαριασμό.

Οι υπάλληλοι αυτοί έχουν επιλεγεί προσεκτικά, δεσμεύονται από τις οδηγίες μας και υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο.

6.3 Επιπλέον, μπορούμε να μεταβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη, εάν και όταν διενεργούμε προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμούς, συμβόλαια ή άλλες παρόμοιες υπηρεσίες σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες. Θα λάβετε περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες στο σημείο όπου θα πραγματοποιείται η συλλογή των δεδομένων σας.

6.4 Όσον αφορά τους πάροχους υπηρεσιών ή τους συνεργάτες μας που βρίσκονται σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως στην περιγραφή της αντίστοιχης προσφοράς.
 

7. Ένσταση ή Ανάκληση συγκατάθεσης για την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων


7.1 Ακόμα και σε περίπτωση που μας δώσατε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, μπορείτε να την αποσύρετε οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε. Η ανάκληση συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων μέχρι τη στιγμή της ανάκλησης.

7.2 Εφόσον κινούμαστε σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για την εξισορρόπηση συμφερόντων, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην αντίστοιχη επεξεργασία δεδομένων. Αυτό συμβαίνει συγκεκριμένα, αν και όταν η επεξεργασία των δεδομένων δεν προορίζεται για την εκπλήρωση της κάθε συναλλαγής σας με την εταιρία μας. Αυτό θα αναφέρεται αντίστοιχα στην περιγραφή της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση μιας τέτοιου είδους ένστασης, θα σας ζητήσουμε να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε ότι θα πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο διαφορετικό. Σε περίπτωση δικαιολογημένης αντίρρησης, θα διερευνήσουμε την πραγματική και νομική κατάσταση και είτε θα προσαρμόσουμε, είτε θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων ή θα σας ενημερώσουμε για τους υποχρεωτικούς λόγους που μας επιτρέπουν να επεξεργαστούμε περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα.

7.3 Μπορείτε φυσικά να δηλώσετε την αντίρρησή σας με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους διαφήμισης και ανάλυσης δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε. Μπορείτε να μας στείλετε την ένσταση σας στο athens@amoena.gr

8. Χρήση Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας με σκοπό τη βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων και των ενεργειών μάρκετινγκ. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποστέλλονται από ιστότοπους και αποθηκεύονται στη συσκευή σας. Συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου από οποιονδήποτε έχει πρόσβαση σε αυτόν και επιτρέπουν στις ιστοσελίδες να θυμούνται πληροφορίες. Τα cookies δεν έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν προγράμματα ή να μεταδίδουν ιούς στον υπολογιστή σας. Η Amoena έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί αυτόματα πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον ιστότοπό της. Αυτό μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε ταχύτερα, ποιες από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες χρειάζονται βελτίωση. Επίσης, είμαστε σε θέση να βελτιώνουμε συνεχώς τη συνάφεια και την προσβασιμότητα του περιεχομένου που παρέχουμε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας.

Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί προσωρινά και μόνιμα cookies. Τα προσωρινά cookies διαγράφονται αυτόματα, αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης. Στην περίπτωση αυτή, ειδικά τα cookies επίσκεψης, αποθηκεύουν μια «ID επίσκεψης» όπως ονομάζεται, που επιτρέπει την απόδοση διαφορετικών αιτημάτων από το πρόγραμμα περιήγησης σε μια επαναλαμβανόμενη επίσκεψη.

Με τον τρόπο αυτόν ο υπολογιστής σας μπορεί να αναγνωριστεί όταν επισκεφθείτε ξανά την ιστοσελίδα μας. Τα μόνιμα και τα cookies επίσκεψης θα διαγραφούν αυτόματα ύστερα από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα το οποίο μπορεί να διαφέρει ως προς τη φύση του cookie που χρησιμοποιείται.

Σε κάθε περίπτωση έχετε τη δυνατότητα να αρνηθείτε την εγγραφή ενός cookie στον υπολογιστή σας, ρυθμίζοντας το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιον τρόπο ώστε να διαγράφει, να μπλοκάρει ή να σας προειδοποιήσει πριν την αποθήκευση ενός cookie στη συσκευή σας. Ακόμα και σε περίπτωση που αποφασίσετε να αρνηθείτε τη χρήση cookies, θα έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Amoena. Η απενεργοποίηση αυτή οδηγεί σε κάπως λιγότερο ακριβή χρήση δεδομένων για τις αναφορές εσωτερικές ανάλυσης του ιστού. Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές μόνο για εσωτερικούς σκοπούς που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας του περιεχομένου, των υπηρεσιών και της υποστήριξής μας.

9. Υπηρεσία ανάλυσης ιστού Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google Inc. (Google). Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα cookies, τα οποία είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης των ιστότοπών μας. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας, θα μεταφέρονται τακτικά και θα αποθηκεύονται σε έναν διακομιστή Google που βρίσκεται στις ΗΠΑ. Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί μια IP- ανώνυμης περιήγησης σε αυτή την ιστοσελίδα, η IP διεύθυνσή σας θα περιοριστεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, θα μεταδοθεί μόνο η πλήρης IP διεύθυνση σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και θα περιοριστεί εκεί. Εκ μέρους του διαχειριστή αυτού του ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αναλύσει τη χρήση αυτού του ιστότοπου, να συντάξει αναφορές για τις δραστηριότητες του ιστότοπου και να παράσχει περαιτέρω υπηρεσίες στον διαχειριστή αυτού του ιστότοπου σε σχέση με την περαιτέρω χρήση του ιστότοπου και το διαδίκτυο. Η IP διεύθυνση που μεταφέρεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας σε σχέση με το Google Analytics δεν θα ενοποιηθεί με άλλα δεδομένα από την Google. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση cookies στη συσκευή σας μέσω μιας συγκεκριμένης ρύθμισης στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησης. Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι δεν θα είναι διαθέσιμες πλήρως όλες οι λειτουργίες της ιστοσελίδας μας. Επιπλέον, ενδέχεται να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων σας σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP μέσω των cookies της Google και της μεταφοράς τους στην Google, φορτώνοντας και εγκαθιστώντας την ακόλουθη εφαρμογή περιήγησης στη συσκευή σας: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el. Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics με την επέκταση _anonymizeIp(); επομένως, οι διευθύνσεις IP χρησιμοποιούνται μόνο σε συντομευμένη μορφή για να μην υφίσταται η δυνατότητα εντοπισμού συγκεκριμένου χρήστη. Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics, με σκοπό την ανάλυση της χρήσης των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών και την τακτική βελτίωσή τους. Για τις εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες προσωπικά δεδομένα μεταφέρονται στις ΗΠΑ, η Google έχει προσχωρήσει στην Ασφάλεια Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Η νομική βάση για τη χρήση του Google Analytics είναι το ?ρθρο. 6 παρ. 1 πρόταση 1 εδάφιο στ GDPR. Πληροφορίες για τρίτα μέρη: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία, Φαξ: +353 (1) 436 1001. Όροι χρήσης: http://www.google.com/analytics /terms/de.html, Επισκόπηση του απορρήτου δεδομένων: http://www.google.com/intl/el/analytics/learn/privacy.html, καθώς και την πολιτική απορρήτου: http://www.google.de / intl / de / policies / privacy.

10. Ασφάλεια Δεδομένων


Η Amoena διαθέτει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται από τυχαία ή αθέμιτη διαγραφή, αλλαγή ή απώλεια και κατά παράνομη μεταφορά ή αποκάλυψη.

11. Τα δικαιώματά σας


11.1 Εκτός από τα προαναφερθέντα δικαιώματα, έχετε επιπλέον τα ακόλουθα δικαιώματα που αφορούν στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας:
 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα,
 • Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής,
 • Δικαίωμα απαγόρευσης της επεξεργασίας,
 • Δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων,
 • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων.

11.2 Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία σε εποπτική αρχή σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω εμάς παραβιάζει το GDPR.


12. Σύνδεσμοι

Η Amoena δεν ευθύνεται για την προστασία των δεδομένων άλλων ιστοτόπων στους οποίους συνδέουμε τις υπηρεσίες μας στο διαδίκτυο.
 

13. Επικοινωνία

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας ή / και την παρούσα πολιτική απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο athens@amoena.gr

14. Αλλαγές

Αυτή η πολιτική απορρήτου είναι προς το παρόν σε ισχύ και έχει την έκδοση Μάιος 2018. Η περαιτέρω ανάπτυξη του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών συνεπάγεται επίσης τη συνεχή προσαρμογή αυτής της πολιτικής απορρήτου. Οι αλλαγές θα δημοσιευτούν εγκαίρως σε αυτόν τον ιστότοπο. Συνεπώς, σας συνιστούμε να επισκέπτεστε αυτήν την ιστοσελίδα τακτικά για να μένετε ενήμεροι για την πλέον πρόσφατη έκδοση της πολιτικής απορρήτου.

Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε., Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Amoena GmbH